Bekeken:2872
Publicatiedatum:12-10-2020
Bijgewerkt:01-10-2022

Waarom focust Rootsteps op snelheid?

Snelheid is net als andere factoren die bijdragen aan de gebruikerservaring belangrijk. Hoe belangrijk dat is blijkt uit wetenschappelijk onderzoek; maar nog veel eenvoudiger is te kijken naar ons eigen gedrag. Het gedrag van gebruikers online spreekt voor zich: met één klik een video downloaden en bekijken, 4K - 8K, gaming, shopping, videobellen zonder hapering. VR. Alles schreeuwt om een snellere verbinding en ervaring: zo veel mogelijk tijd benutten waar het benut hoort te worden.

Onderzoekende rol

Rootsteps heeft een bijzonder verlangen naar snelheid. Dat verlangen vond zijn oorsprong in het kennisnemen van de onderzoeken die wetenschappers verrichten naar de dominante rol van deze specifieke sleutelfactor die bijdraagt aan succes van onder andere e-commerce stores. a) Determinants of successful Website design: relative importance and recommendations for effectiveness. Lees ook: b) E-commerce website quality assessment based on usability. De onderzoekers stellen onder andere dat websites niet hun gewenste functie vervullen voor de gebruiker (het bedienen van de gebruiker), indien de website niet tijdig geladen wordt. Er wordt in dat geval namelijk gekozen om het bezoek aan de website te verkorten of zelfs om het laden te stoppen en een andere bron te raadplegen.

Rootsteps is een klein specialistisch bureau wat in tegenstelling tot de massa, niet meebeweegt met de behoefte van de ondernemer, maar juist met die van de eindgebruiker van websites. Het is aan de ondernemer om niet alleen te denken aan de omzet, maar om de website als een omgeving te zien die hoort bij de complete klantervaring van de eindgebruiker. Het resultaat is een significante en indirecte omzetgroei als gevolg van deze aanpassingen.

De eindgebruiker is koning

Zolang de eindgebruiker van het digitale medium niet merkt dat de website langzaam is (een aanwezigheid van snelheid en een afwezigheid van traagheid), blijft men in de optimale omstandigheid die ruimte biedt om klant te worden. Een logisch gevolg van een goede bediening is daarom ook dat men meer klanten werft. Succesvolle websites zijn dus alles behalve bezig met omzet en zijn juist toegespitst op het behalen van doelstellingen die de eindgebruiker oplegt. De eindgebruiker is koning: en een dialoog is noodzakelijk.

Zonder feedback is een succesvolle website slechts tijdelijk succesvol: dan is het succes namelijk gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat men tevreden is. Die waarschijnlijkheid wordt door Rootsteps een zekerheid gemaakt. Er wordt aangespoord om in contact te zijn met de eindgebruiker, om hem en haar te vragen hoe de ervaring was en wat men mist op de website. Dit onderzoek is leidend in de besluitvorming van de ondernemer, die gebaat is bij een weloverwogen en goed gefundeerde keuze; keuzes die dus gebaseerd zijn op feiten in plaats van meningen van het team. Onderzoek is doorlopend noodzakelijk.

Waarom de focus op snelheid blijft

De onderzoeken zijn middelen die de ondernemer inzet als de wenselijke snelheid behaald is. Niet daarvoor. De focus op snelheid blijft omdat die wens voor snelheid steeds verder opgeschroefd wordt. Er is sinds het begin van internet een onuitblusbare behoefte naar snelheid. 3G, 4G, 5G, 6G? De wereld van de website ontwikkelt zich met eenzelfde snelheidsbehoefte en niet voldoen aan die behoefte maakt dat men overbodig of niet nuttig wordt.

Dat het allemaal sneller moet wil niet zeggen dat je elders concessies moet doen. Het is juist de bedoeling dat je dat niet hoeft. Die snelheidsruimte creëert dus indirect ook ruimte voor creativiteit. Doordat de website relatief snel laadt is het mogelijk om een groter document aan te leveren met meer details, styling, afbeeldingen en andere laadtijd intensieve elementen. Onze focus op snelheid geeft bedrijven ruimte voor creativiteit. Meer kan; zodra er minder geladen wordt.

🎉
Dit is helemaal het einde
Navigeer terug...
You are not using a mobile device: please scale up the browser.